Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty by Nicole verwerkt van haar klanten.

 

Indien u klant wordt van Beauty by Nicole of om andere reden persoonsgegevens aan Beauty by Nicole verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacy te verwerken. Geadviseerd wordt om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 

1.    Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: 

Beauty by Nicole

Houtduiflaan 12 

6446 DH Brunssum

Telefoon: 045-5285780 & 06-48084807

Email: nvanpol@live.nl

KVK: 14043820

BTW-identificatie: NL 155657793B01

 

2.    Welke gegevens verwerkt Beauty by Nicole welk doel.

2.1  De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

·      Voor en achternaam, geboortedatum 

·      Adresgegevens

·      Telefoonnummer en emailadres

·      Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens

·      Productgebruik van gegevens behandeling 

·      Het afhandelen van u betalingen 

 

2.2  Beauty by Nicole verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

A)U naam, adres en telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor:

·      Contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken

·      Het eventueel versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Beauty by Nicole.

·      Het reageren op uw bestelling (aan)vraag en /of boeking 

B)U gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de 

     behandelingen te monitoren.

C)De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij 

     eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

D)Beauty by Nicole is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de 

     Belastingdienst.

     

2.3  Email berichtgeving: 

Beauty by Nicole gebruikt uw naam en emailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van Beauty by Nicole.

Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door het sturen van een email naar: 

nvanpol@live.nl

 

2.4  Informatie verstrekking aan derden: 

Beauty by Nicole verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

3.    Niet persoonlijke informatie.

Wanneer u de website bezoekt wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet persoonlijke aard. (bijv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.) Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te analyseren te verbeteren en te optimaliseren.   

 

4.    Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden.

Beauty by Nicole is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Beauty by Nicole terecht kwam via de website van een derde. 

 

5.    Bewaartermijnen.

Beauty by Nicole verwerkt en bewaart u persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

6.    Beveiligingsmaatregelen.

Ter bescherming van u persoonsgegevens heeft Beauty by Nicole passende maatregels getroffen. 

 

7.    Recht tot inzage.

Via de eigenaresse van Beauty by Nicole kunt u, mits bewijs van identiteit (kopie Identiteitskaart), een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. 

Beauty by Nicole zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 

 

 

Geadviseerd wordt om regelmatig deze privacyverklaring te lezen.